Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

För tekniker och integratörer

Går det att bjuda in personer att signera i eduSign via e-postalias?

  • Som standard går det bara att bjuda in personer att signera via den e-post de har kopplat till sitt "mail" attribut i deras IdP.
    Men om en organisation konfigurerar att släppa även mailLocalAddress från deras IdP till eduSign så går det också att bjuda in personer att signera via deras e-postalias. Förutsatt att mailLocalAdress populeras med de lokala e-postalias som används inom organisationen.
    Attributet som behöver släppas till eduSign är alltså mailLocalAddress enligt http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1 entitets kategori (aka CoCov1) eller https://refeds.org/category/code-of-conduct/v2 entitets kategori (aka CoCo v2). 
    Se även mer information på SWAMIDs wiki.

Kan jag köra en egen instans av edusign.sunet.se?

...