Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Nej!
 • Uppladdade dokument finns endast i minnet medans signaturen genomförs. Om användaren inte laddar ner dokumentet försvinner det helt. 
 • När en användare bjuder in andra att signera så finns dokumentet på Sunets servrar temporärt fram tills dess att alla har svarat på inbjudan eller den som bjuder in andra att signera tar bort dokumentet.
 •  Information om inloggade användare finns också bara i minnet medans signaturen genomförs - det skapas mao med andra ord inga permanenta identiteter i tjänsten

...

 • Svaret på den frågan är komplext - tekniskt är signaturen väldigt säker: vi använder nycklar med hög säkerhet och återanvänder aldrig en nyckel för mer än en signatur textill exempel.
 • Säkerheten i signaturen beror också på hur mycket man litar på säkerheten i inloggningen.
 • För närvarande finns inga hårda krav på högre förtroendenivå i tjänsten men information om vilken förtroendenivå som används (se tex SWAMID Assurance Profiles) kommer lagras i signaturen.

...

 • Det går inte för närvarande och vi har heller inga konkreta planer på just BankID. Orsaken är att vi ser uppenbara risker med att bryta mot BankIDs licensvilkor som förbjuder sk så kallad identitetslänkning. Se vidare frågan om Svensk e-leg och eIDAS nedan.

...

 • Ja det är möjligt men det krävs en del förberedelser. Läs Teknisk Dokumentation för att få en uppfattning om insatsen.
 • OBS att olika instanser har olika signerings-certifikat och av säkerhetsskäl finns det fn för närvarande ingen rutin för att olika instanser ska kunna signera varandras dokument. Dokument som signeras av fler parter måste alltså för närvarande signeras inom samma instans.

...