Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dokumentation för version 2.0 (nuvarande version)

Den 29/9 2021 planerar vi att släppa den nya versionen av edusign. Här finner du programvaran vi kommer körakör i dagsläget:

Samtidigt med den nya versionen Inkluderat i denna version finns ett API tillgängligt som kan användas för att integrera med egna applikationer. Länk till dokumentation nedan. Det är inte nödvändigt att uppgradera från 1.0 till 2.0 - version 1.0 kommer vi underhålla med kritiska buggfixar under minst ett årfram till och med 2022.

Detta krävs för att sätta upp en egen instans av 2.0

såhär Såhär ser en installation av edusign 2.0 ut:

...

Det finns även krav på en tjänst som integreras med edusign API som Se även nedan krav som måste uppfyllas av alla som integrerar med API:et i produktion.

...