Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

...

Det finns även krav på en tjänst som integreras

...

med edusign API

...

För att en tjänst ska få integreras direkt med edusign API måste den uppfylla samma krav  på tydlighet, säkerhet mm som den applikation som används på edusign.sunet.se.  Integration direkt  som måste uppfyllas av alla som integrerar med API:et kräver därför att en tjänst genomgår en granskning av Sunet i syfte att kontrollera att den uppfyller följande krav:

...

i produktion.