Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: CYREN -> Eleven

...

Halon-MTA använder sig av CYRENs Eleven eXpurgate (tidigare CYREN) antispam motor (att jämföras med RPTN som CanIt använder). Initiala tester visar att CYRENs motor presterar bättre än vad CanIt/RPTN gör, Men ibland gör även CYREN eXpurgate fel och fördröjer epost. Då kan man registrera IP-adress & mottagare som blivit felaktigt behandlad (dvs. ej igenomsläppt) via deras rapport-verktyg http://www.cyren.com/security-center/cyren-ip-reputation-report)felklassifierar epost, men det går att rapportera in false possitives till Eleven, och generellt rättar till väldigt snabbt efter att man skickat in det till dem.

Halons kontrollpanel har i princip alla de funktioner (en del i ett något enklare utförande) som CanIt har stöd för

...