Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

För att komma igång med att testa nya Mailfilter-ng, behöver man först logga in via SSO en gång på kontrollpanelen (https://halon-eu.sunet.se), sedan kontaktar ni SUNET berätta vilket EPPN samt vilken/vilka domän(er) ni vill ha inlagda i testmiljön. (Kontakta Fredrik PettaiKjellman eller Salu Upadhyay för att aktivera er domän/domäner för ert lärosäte.)

...