Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

För nätfiske, välj "Rapportera nätfiske-domän (phishing)" i menyn

Image Removed

...

För kapade konton, välj "Rapportera stulna konton (konto-kapning)"


Image Added

4a) Fyll i de

...

attribut som finns färdigt angivna i templaten

Fyll För nätfiske, fyll i alla domäner (om det är fler) samt en intern referens. Det går även bra att lägga in länk till ärende-system, IP-adressen domänen pekade på samt en fritext kommentar (som skulle kunna vara information från ärendet angående den här domänen etc.)


4b) Fyll i de attribut som finns färdigt angivna i templaten

För kontokapning, fyll i eppn samt en intern referens. Det går även bra att lägga in länk till ärende-system, epost-adressen kontot är förknippat med, IP-adressen som användes av förövaren samt en fritext kommentar (som skulle kunna vara information från ärendet angående den hur/när kontot blev kapat mm.)

Image Added