Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Informationsklassifiering på informationen → TLP
  • Klassifiering på typen av händelse → ENISA RTIS
  • Hur tillförlitlig är materialet i händelsen
    + → i första hand bara dela det mest tillförlitliga datat (samt lägga på IDS -flaggan av / på för attribut att automatisera på)