Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

En framtida tjänst som SUNET kommer tillhandahålla är RPZ (policy-zoner) för DNS-resolvers

En första pilot är igång nu på SUNETs (öppna) DNS-resolver.

Drawio
bordertrue
viewerToolbartrue
fitWindowfalse
diagramNameSUNET RPZ skiss
simpleViewerfalse
width
diagramWidth786
revision1

Utkast till Policyn för SUNETs RPZ DNS-brandvägg ligger här