Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Definierar både ett synkront REST-API och en asynkront interface. Den asynkrona implementaionen i form av CSV-filer kan doc i viss mån ses som föråldrad.filbaserat interface

Nackdelar

  • Riktat huvudsakligen till utbildningar på grund- och gymnasienivå
  • Standarden endast definierad i form av textuell dokumentation. Inga tekniska artefakter för att underlätta en standardiserad teknisk implementation
  • Delvis föråldrad och bristfällig implementation av asynkront interface

Documents and references

Document/referenceLink
UML Class diagram (Visio)OneRoster UML ClassDiagram.vsdx
Web sitehttps://www.imsglobal.org/activity/onerosterlis
Ladok entity mappingLadokEntityMapping OneRoster.vsdx

...