Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vi vill rekommendera att vi fortsätter samverkan kring IMS Global med central finansiering.

Presentationen är klar för att använda. Gunnar kommer att justera lite till nästa möte.

Nästa möte använder vi för att göra en talarordning och göra småjusteringar.