Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Presentation för ITCF skall ske den 12/2 kl 14 - Per flaggar till Johan Johansson för att projektet har haft problem med sjukdom.

Angående direktivet och kravet, kravlista. Detta är avgränsat och det bör nämnas i rapporten och förklara varför det inte är hjort i en större omfattning.

Ta bort texten med levarbler i direktivet - klartleverabler i direktivet - klart

28/1

Johan lägger in info om den ny ainformationen som finns anående Personobjeket i LIS

OneRoster - Gunnar skivit mer

Sammanfattning - påbörjad

Sammanfattat analysresultat i punktform - Gunnar

Börjat på rekommendation - Gunnar

Lägga till om - vilka standarder kan vi påverka 

Per skriver om det europeiska initiativet  - har inte gjort men gör det nu i veckan - har skrivit några meningar

Lägga till under livscykel under LIS och OneRoster - Emil gör det under veckan -klart

Alla bör läsa igenom det som är skrivit - Alla

Kolla med Johan om när nästa version kommer finna för LIS


När kommer nästa version av Oneroster for Hiedu - kommer under 2019 - oneroster är mest för grund och gymnasienivå - med tyngd på USA

Gunnar påbörjar en presentation för ITCF - inte för övergripande och inte för djupt vi har 30 min, lämnar 10 min för frågor och diskussioner

Under denna vecka läser alla igenom och kommenterar