Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Utbredning


Standarden används i nederländernaNederländerna, men visar inget tecken på utbredning utanför landet. Alla organisationer listade på standardens hemsida är universitet eller institutioner för högre studier i nederländerna. Däribland verkar de stora spelarna vara University of Amsterdam samt Zuyd University of Applied Sciences.

Antalet systemleverantörer är okänt, men inga resultat har gått att hitta och inga listas under "Implementationer" på standardens hemsida.

Det saknas en öppen färdig implementation av standarden. Standarden publicerar en swagger-definition som går att konsumera för att generera klienter för att konsumera tjänster som implementerar standarden. Dock finns det ej någon systemnivås implementation av standarden att använda. Du kan generera stubs för server API-delen från swagger-definitionen

...

På entitest nivå så har Open Education API vissa brister sett till hur datamodellen mappar mot Ladoks datamodell. Även på attributnivå så innehåller Ladoks datamodell mer än vad som ingår i Open Education API. För att överkomma bristerna, både på enitets- och attributnivå, så skulle ett väl definierat och funktionellt sätt att hantera utökningar vara nödvändig. Detta saknas dock i Open Education API.

Sammanfattning

Fördelar

  •  Standard under aktiv utveckling

Nackdelar

  • Standarden är i dagsläget endast deinierad som ett frågeinteface. Inget stöd för att uppdatera entiteter finns beskivet i standarden.
  • Inga möjlighet till utökning av standarden är definierade
  • Inga tillämpningar utanför Nederländerna identifierade


Documents and references

Document/referenceLink
UML Class diagram (Visio)OEAPI UML ClassDiagram.vsdx
InformationsmodellOOAPI_model.jpg
Dokumentationhttps://rawgit.com/open-education-api/specification/v2/docs.html#
Web sitehttps://openonderwijsapi.nl/en/
Ladok entity mappingLadokEntityMapping OEAPI.vsdx
Open API definitionspecification-3.zip

...