Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Den används vad som enkelt kan avgöras enbart i sverige Sverige inom utbildningsinformationssyften. EMIL standarden används idag inom antagningssystemet NyA och studiedokumentationssystemet Ladok, som båda faller under Universitets- och högskolerådet. Den används även av Skolverket, Folkhögskolor, Myndigheten för yrkeshögskolan, samt en mängd webbplatser.  Det finns ingen kontrekt färdig implementation att använda, men standarden är helt XML baserad och scheman finns att hämta, så den är enkelt att använda direkt med vanliga verktyg.

...

Emil-standardens omfattning och syfte gör att den, på entitetsnivå, har en bristfällig täckning. För de entiteter som mappar mot Ladoks datamodell saknas det attribut vilket gör att användning av utökningar är nödvändigt.

Sammanfattning

Fördelar

  • God teknisk kvalitet och väl dokumenterat
  • Väl fungerande utökningsbarhet

Nackdelar

  • Låg täckningsgrad på entitetsnivå i förhållande till behovet för integration med Ladok

Documents and references

Document/referenceLink
UML Class diagram (Visio)EMIL UML ClassDiagram.vsdx
SIS standarddokumentSS 10700_2013.pdf
SIS EMIL web sitehttps://www.sis.se/emil
EMIL manualhttps://confluence.its.umu.se/confluence/display/EM/Emil-manual
Ladok entity mappingLadokEntityMapping EMIL.vsdx

...