Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • LIS täcker, på en entitets nivå, det behov som indentifierats ur ett Ladok perspektiv på ett godtagbart sätt
  • IMS Global ger en möjlighet att påverka standardens framtida utformning och innehåll genom arbetsgruppen för Open Education Edu API
  • LIS är den av de analyserade standarderna som får anses ha störst spridning och där man kan förvänta sig bäst interoperabilitet med tillgängliga system på marknaden

...