Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sunet skickar ut ett generellt informationsutskick riktad till Sunets uppkopplade organisationer ungefär en gång i månaden. Utskicket innehåller primärt information om förändringar eller uppdateringar inom Sunets tjänster och information om pågående projekt och aktiviteter inom Sunet. Utöver att informationen går ut till Sunets officiella kontaktpersoner publiceras även informationen på denna sida.

Utskick under 2023

Sunet info-utskick 2022-02-01

Utskick under 2022

Sunet info-utskick 2022-09-07

...