Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Projekt/AktivitetBeskrivningProjektledare/AnsvarigStatus
InköpscentralInrättande av inköpscentral vid Sunet för att långsiktigt säkra vår förmåga att sälja tjänster.Fredrik Persson Jonhed

GD-beslut fattat om inrättande av en inköpscentral vid Sunet.

SärimnerSamarbete kring robust Internetinfrastruktur i Sverige - på uppdrag av PTS.Habib MalekandeshGenomförandeSunetC
-ONordiskt nätverkssamarbeteProjektet handlar om att göra en förstudie kring utbyggnad av SunetC för nordiskt nätverkssamarbete. Eventuell framtida implementation ingår inte i detta.Börje JosefssonI slutfasen.Förstudie
Sunet NätdriftFörstudie kring Sunets möjligheter att kunna leverera drift, övervakning och support av LAN i samverkan med lärosäten som har behov denna tjänst.Per NihlénFörstudie
Sunet Distribuerad LagringProjekt som syftar till att etablera en distribuerad lagringstjänst i SunetFresia PérezGenomförande

...