Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Projekt/AktivitetBeskrivningProjektledare/AnsvarigStatus
Ladok-LMS integrationUtveckling av en LIS-connector för LADOKFresia PérezProjektstart
InköpscentralUtredning angående möjligheten för Sunet att bli inköpscentral.Fredrik Persson JonhedFörstudie
Sunet distribuerad lagringSunet har genomfört en förstudie kring behoven av forskningslagring, med utgångspunkt från behov och tankar kring en distribuerad lagringslösning.Leif JohanssonFörstudie
SärimnerSamarbete kring robust Internetinfrastruktur i Sverige - på uppdrag av PTS.Habib MalekandeshProjekt-genomförande
SunetC-OProjektet handlar om att göra en förstudie kring utbyggnad av SunetC till Oslo för nordiskt nätverkssamarbete. Eventuell framtida implementation ingår inte i detta.Börje JosefssonI slutfasen.
Sunet nätdrift som tjänstNätdriftFörstudie kring Sunets möjligheter att kunna leverera drift, övervakning och support av LAN i samverkan med lärosäten som har behov denna tjänst.Per NihlénFörstudie

...