Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Projekt/AktivitetBeskrivningProjektledare/AnsvarigStatusLänk till mer info.
Ladok-LMS integrationUtveckling av en LIS-connector för LADOKFresia PérezProjektstart
InköpscentralInitiala diskussioner har inletts ang. möjligheter för Sunet att bli inköpscentral.Fredrik Persson JonhedFörstudie
Sunet distribuerad lagringSunet har genomfört en förstudie kring behoven av forskningslagring, med utgångspunkt från behov och tankar kring en distribuerad lagringslösning.Leif JohanssonFörstudieFörstudierapport
SärimnerSamarbete kring robust Internetinfrastruktur i Sverige - på uppdrag av PTS.Habib MalekandeshProjekt genomförande
SunetC-OFörstudie kring utbyggnad av SunetC till Oslo för nordiskt nätverkssamarbete. Eventuell framtida implementation ingår inte i detta.Börje JosefssonProjekt genomförande
Sunet nätdrift som tjänstFörstudie kring Sunets möjligheter att kunna leverera drift, övervakning och support av LAN i samverkan med lärosäten som har behov denna tjänst.Per NihlénFörstudie

...