Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Projekt/AktivitetBeskrivningProjektledare/AnsvarigStatusLänk till mer info.
Ladok-LMS integrationUtveckling av en LIS-connector för LADOKFresia PérezG2
InköpscentralInitiala diskussioner har inletts ang. möjligheter för Sunet att bli inköpscentral.Fredrik Persson JonhedG1
Sunet distribuerad lagring
Leif JohanssonG1
SärimnerSamarbete kring robust Internetinfrastruktur i Sverige - på uppdrag av PTS.Habib MalekandeshG3b
SunetC-OFörstudie kring utbyggnad av SunetC till Oslo för nordiskt nätverkssamarbete. Eventuell framtida implementation ingår inte i detta.Börje JosefssonG4
Sunet nätdrift som tjänstFörstudie kring Sunets möjligheter att kunna leverera drift, övervakning och support av LAN i samverkan med lärosäten som har behov denna tjänst.Per NihlénG1