Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

I vårt användarforum finns kontaktpersoner på lärosätena som arbetar med olika uppgifter. Det kan t ex vara tekniker, systemförvaltare, IKT-pedagoger eller förvaltningsledare. Kontakta magnus.hovde@sunet.se om du vill delta.