Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Contentbox
titleInformation om tjänsten

Tjänsten bygger på programmet Survey&Report i Artologik-serien från företaget Artisan Global Media. Anslutna organisationer tilldelas en dedikerad virtuell instans av Survey&Report där användarna kan utföra obegränsat antal undersökningar. Inloggningen till SUNET Survey är integrerad med SWAMID, då användaren loggar in med sitt existerande användarkonto i sin organisation.

Aktuellt 2019-09-12

Sunet/Vetenskapsrådets upphandling har resulterat i ett tilldelningsbeslut 2019-07-09. Vinnare blev Artisan Global Media med Survey&Report.

Det nya avtalet för enkätprogrammet mellan Artisan och Sunet gäller från 2020-02-01 och skrivs på 2+1+1 år. Månadskostnaden för tjänsten Sunet Survey kommer att justeras fr o m 2020-02-01 till 7 775 SEK. Startavgiften för nya kunder är 65 000 SEK.

Inga nya kundavtal behövs för existerande kunder utan nuvarande avtal mellan Sunet och organisationerna löper på tills ni säger upp dem.

Om ert lärosäte har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med Sunet gäller det alla Sunets tilläggstjänster inklusive Sunet Survey.

Mer information om tjänsten på Sunets webb

...