Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

   
I vår arrangerar vi Sunetdagarna den 23–25 april på Uppsala universitet.
Anmälan öppnar snart!


Datum: 23–25  23–25 april 2024
Plats: Uppsala  Uppsala universitet, Campus Ekonomikum
Sunetdagarna riktar sig till personer till personer verksamma vid universitet och högskolor samt andra Sunetanslutna organisationer.

Lightning Talks till Sunetdagarna!

...