Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Plugin för outlook, fri att ladda ned för alla användare av Sunet Mailfilter-ng

(Se https://github.com/SUNET/Mailfilter-ng-OutlookPlugin för den mest uppdaterade infon)

Info

I och med att CYREN inte finns längre, går denna plugin inte att använda (sad)