Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Vem kontaktar man?


  För frågor om mailfiltret bör man kontakta produktägaren,
  Mail: Tomas@sunet.se 
  Telefon: 090-20 59 100

 • Vad kostar det?


  Beroende på hur många anställda man är kostar det mellan 5000 12000 och 180000 per år
  Här kan du läsa mer om vad det kostar

 • Felanmälan


  Maila till noc@sunet.se.
  Vid brådskande fall, ring 08-20 78 60

 • När planeras gamla CanIt att tas ur drift?

...