Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Jumbotron
titleSWAMID - Swedish Academic Identity Federation

Swedish

SWAMID är en identitetsfederation innehållande de flesta lärosätena, forskningsnära och utbildningsnära myndigheter samt statliga muséer i Sverige. En lista på alla medlemmar finns tillgänglig under SWAMID Members. I SWAMID finns kvalitetssäkrad inloggning av anställda, studenter och andra associerade i medlemsorganisationerna i Sverige. Det är även möjligt för en tjänsteägare att tillgängliggöra tjänsten även utanför Sverige genom interfederationen eduGAIN, t.ex. i resten av norden, Europa, Nordamerika och Asien.


English

SWAMID is an identity federation that includes most higher education institutions and government agencies that is involved in higher education and research in Sweden. A list of member institutions can be found in Swedish at the page SWAMID Members. SWAMID offers quality assured and secure identification of employees, students, alumni and other associated in higher education in Sweden, in the Nordic countries, in the rest of Europe and also in North America and Asia.
Contentbox
titleNew to SWAMID?

Read our Getting Started with SWAMID page. Looking for technical information and guides? The eduroam and SAML WebSSO sections are for you. Our SWAMID Advisories page contains information about current security events related to SWAMID. Our SWAMID News and SWAMID Events pages contain link to current activities and updates from the SWAMID Operations and Board of Trustees.


Livesearch
spaceKey@self
sizelarge
additionalpage excerpt
placeholderSearch the SWAMID Wiki

SWAMID Blog posts and Security Advisories

Blog Posts
sortcreation
time183d
reversetrue
contenttitles


Swedish


Info
titleOm språket i SWAMIDs wikiutrymme

SWAMIDs wikisidor är ofta skrivna på engelska för att underlätta integration av SWAMID av icke-svensktalande organisationer och företag. Det finns dock sidor på svenska när de avsedda läsarna kommer från Sverige. Vissa icketekniska sidor finns på både svenska och engelska, t.ex. SWAMIDs policy och medlemslista.English


Info
titleAbout SWAMID Wiki Language

The SWAMID Wiki is mostly provided in English to facilitate integration of SWAMID by non-Swedish speaking organisations and companies. There is however pages only in Swedish when the intended readers are from Sweden.