Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

När du in lägger nedanstående definition byt ut ORGANIZATION_NAME mot namnet på ert lärosäte, ORGANIZATION_ACRONYM mot vedertagen förkortning för lärosätet och SCHAC_HOME_ORG_DOMAIN_NAME mot lärosätets toppdomännamn. För Uppsala universitet blir det Uppsala universitet, UU och uu.se. Tänk på att det inte är möjligt att skicka med ett svenskt namn och ett engelskt namn utan välj det som är mest gångbart även utomlands. Om ni inte är ett lärosäte måste ni även byta ut schacHomeOrganizationType mot lämpligt värde. I Deprecated - I Example of a standard attribute resolver for Shibboleth IdP - Deprecated finns v4 and above finns detta redan inlagt men ni måste uppdatera värdena på de statiska attributen.

...