Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

I identitetsfederationen SWAMID är tillit till att universitet och högskolor hanterar användare och inloggningar tillräckligt bra grunden för att tjänsteleverantörer ska lita på att det är rätt användare som loggar in. För att definiera vad som är tillräckligt bra i SWAMID finns tre tillitsprofiler, SWAMID AL1, SWAMID AL2 och SWAMID AL3.

Table of Contents

Tillitspyramiden

SWAMID Identity Assurance Level 1 Profile (SWAMID AL1)

Tillitsprofilen SWAMID AL1 innebär tre saker:

...

För att en medlem ska bli godkänd som identitetsutfärdare för tillitsprofilen SWAMID AL1 krävs en tillitsdeklaration genom Identity Management Practice Statement (IMPS) tillsammans med tillgång till eventuella dokument som hänvisats till. SWAMID kontrollerar undertecknad SWAMID AL1 check list (finns på länk i rubriken) tillsammans med tillitsdeklarationen innan godkännande.

SWAMID Identity Assurance Level 2 Profile (SWAMID AL2)

Tillitsprofilen SWAMID AL2 innebär tre saker:

...

För att en medlem ska bli godkänd som identitetsutfärdare för tillitsprofilen SWAMID AL2 krävs en tillitsdeklaration genom Identity Management Practice Statement (IMPS) tillsammans med tillgång till eventuella dokument som hänvisats till. SWAMID genomför en granskning av tillitsdeklarationen innan godkännande.

SWAMID Identity Assurance Level 3 Profile (SWAMID AL3)

Tillitsprofilen SWAMID AL3 innebär tre saker:

...

För att en medlem ska bli godkänd som identitetsutfärdare för tillitsprofilen SWAMID AL3 krävs en tillitsdeklaration genom Identity Management Practice Statement (IMPS) tillsammans med tillgång till eventuella dokument som hänvisats till. SWAMID genomför en utökad granskning av tillitsdeklarationen innan godkännande.

SWAMID AL1 SWAMID AL2 eller SWAMID AL3?

De flesta tjänster har bara behov av tillitsprofil SWAMID AL1 men vissa verksam­hetskritiska tjänster kräver för all, eller viss, användning att användaren är en bekräftad användare, dvs. tillitsprofil SWAMID AL2. En god rekommendation är att system som ger användaren tillgång till personuppgifter om användaren själv eller om andra personer bör kräva konton som minst uppfyller SWAMID AL2. För system med känsliga personuppgifter eller annan data rekommenderas att SWAMID AL3 används för att säkerställa att det är rätt användare som får tillgång.

...

  • SWAMID AL1, SWAMID AL2 och SWAMID AL3,
  • SWAMID AL1 och SWAMID AL2,
  • endast SWAMID AL1 eller
  • ingen av dem (denna utgår 2021-12-31).

Ansöka om att bli godkänd för tillitsprofil inom SWAMID

För att en medlemsorganisation ska bli godkänd att signalera en viss tillitsprofil för en användare vid inloggning i tjänst måste medlemmen först se till att organisationen blir godkänd för aktuell, eller högre, tillitsprofil. För att bli godkänd måste medlemmen skriva en tillitsdeklaration, en. Identity Management Practice Statement, för att visa att medlemsorganisationen uppfyller kraven i aktuell tillitsprofil. Observera att alla användare i medlemsorganisationen inte behöver uppfylla aktuell tillitsprofil så länge som aktuell nivå kan säkerställas med attributrelease.

Mallar för bästa praxis

Övrigt

...