Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

SWAMID anordnar anordnade torsdagen den 13 mars 1013.00 årets andra Webinar med titeln "Att installera en Shibboleth Service Provider".

  

Presentatör: Hans Nordlöf, SWAMID Operations och Karolinska institutet

...

Idag är i princip alla lärosäten i Sverige medlamar medlemmar i SWAMID och deras användare kan logga in olika tjänster. För att öka möjligheten till samarbete över organisationsgränser anordnas detta anordnades denna webinar för att beskriva hur en tjänsteleverantör ansluter sin tjänst till SWAMID. Standardinstallation på linux och windows behandlades.

 

Tid: Torsdagen den 13 mars 10mars 13.00-1114.00

  

Material från webinar:

Rättelse från webinaret:

Det smög in sig ett litet fel i samband med webinaret. När Hans talar om hur man editerar konfigurationsfilen shibboleth2.xml, verkar det som om de föreslagna ändringarna görs i den fil som skapas vid installationen, med namnet shibboleth2.xml. Tyvärr innehåller den filen lite för lite uppgifter för att det skall fungera. Den fil man skall ändra heter example-shibboleth2.xml. Det är alltså denna fil som skall editeras och därefter sparas som shibboleth2.xml. Då kommer metadata att bli fullständiga och shibboleth SP att fungera som det är tänkt.