Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • inom Sverige giltig identitetshandling enligt Skatteverkets föreskrifter om identitetskort (SKVFS 2009:14),
  • ett pass som uppfyller ICAO Doc 9303,
  • ett nationellt identitetskort inkl. information om medborgarskap enligt EU-förordning 562/2006 eller
  • ett körkort utfärdat från och med 2013 inom EU/EES enligt EU-direktiv 2006/126/EC.

PRADO (Public Register of Authentic Identity and Travel Documents Online) finns giltiga legitimationshandlingar för de olika länder i EU/EES och även för vissa andra länder.

...