Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

PRADO (Public Register of Authentic Identity and Travel Documents Online) finns en lista med giltiga legitimationshandlingar för de olika länderna i EU/EES men även för vissa andra länder. För svenska pass och identitetskort finns förtydligande kontrollinformation hos utfärdaren:

...