Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Code Block
languagexml
<!-- SWAMID MDQ METADATA PROVIDER -->
<MetadataProvider id="DynamicEntityMetadata" xsi:type="DynamicHTTPMetadataProvider"
     connectionRequestTimeout="PT2S"
     connectionTimeout="PT2S"
     socketTimeout="PT4S">
   <MetadataFilter xsi:type="SignatureValidation" requireSignedRoot="true"
     	 certificateFile="%{idp.home}/credentials/smd-signer2.crt" />
   <MetadataFilter xsi:type="RequiredValidUntil" maxValidityInterval="P14D"/>
 	 <MetadataQueryProtocol>https://mds.swamid.se/</MetadataQueryProtocol>
</MetadataProvider>

Hämta

...

metadata aggregat över alla registrerade tjänster automatiskt från SWAMID

Stoppa in följande block XML på relevant plats i metadata-providers.xml för att hämta SWAMIDs fulla metadata. metadata över alla registrerade tjänster i SWAMID och från interfederationssamarbeten.

Hämta metadata för SWAMID 2.0 med följande konfiguration:

...