Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Har ni frågor, kontakta Zacharias Törnblom, zacharias@sunet.se.

E-legitimation som tjänst

...

I början av hösten genomförde vi en behovsfångst avseende e-legitimation som tjänst hos Sunet. Svaret på enkäten blev ett klart Ja och vi har sedan dess arbetat för att förverkliga detta. BankID som IdP för era tjänster att prata med genom SAML kommer att kunna erbjudas innan årets slut.

...