Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Under vårens Sunetdagar presenterades en introduktionssession av SWAMID för att de som inte har satt sig in i SWAMID ännu skulle få veta mer. I slutet av sessionen presenterades även vad SWAMID Operations jobbar med just nu.