Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Om du inte redan anmält dig till vårens Sunetdagar är det god tid att göra det nu. Programmet finns på www.sunetdagarna.se och där kan du även anmäla dig. Platserna är begränsade så vänta inte för länge! Läs mer under "Övrigt Övrig info - Sunetdagarna" , nedan.

Under "Övrig info" har vi denna månad skrivit extra om några av de projekt och regeringsuppdrag vi arbetar med just nu. Missa inte att läsa om det!

...