Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ProjektledareFredrik Rönnvall

Projektplan 

Slutrapport (utkast) 

Bakgrund

Säkerhetsfrågor inom IT-området har blivit allt viktigare för svenska lärosäten då dataintrången ökar kraftigt. Idag ser vi betydligt mer av sofistikerade attacker och avancerade hot mot våra informationstillgångar vilket i sin tur gör det svårt eller omöjligt att hantera detta med traditionell teknik. Idag finns det ett starkt behov av sofistikerade och automatiserade tekniska lösningar för att möta hoten. Kostnaden för traditionella metoder att bemöta dessa hot är kraftigt ökande vilket är ett starkt incitament för att ett bättre stöd måste implementeras.

...