Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Syfte

SWAMID är en infrastruktur för att möjliggöra att användare kan använda inloggningen i sin egen organisation för att logga in i webbaserade tjänster i sin egen och i andra organisationer. För att detta ska fungera måste organisationens identitetsutgivare skicka attribut, dvs. information om användaren, till tjänsten.

Inom SWAMID har vi länge använt en metod som kallas entitetskategorier och nu inför vi stöd för nya GDPR-vänligare kategorier. SWAMID inför stöd för REFEDS nya entitetskategorier Personalized Access Entity Category, Pseudonymous Access Entity Category, Anonymous Access Entity Category och Data Protection Code of Conduct. Dessa ersätter SWAMIDs gamla entitetskategorier SWAMID Research and Education och SFS 1993:1153 som inte längre fungerar efter den 28 februari.

På detta hackaton konfigurerar vi tillsammans stöd i Shibboleth IdP för entitetskategorierna samt de nya identitetsattributen pairwise-id och subject-id som i de nya entitetskategorierna ersätter attributen eduPersonTargetedId resp. eduPersonPrincipalName. För er som ännu inte konfigurerat attributrelease av värden för SWAMIDs tilltisnivåer och REFEDS Assurance Framework i eduPersonAssurance kan vi även hjäpas åt med detta också.

MålgruppDetta hackaton riktar sig till er som har en Shibboleth identitetutgivare (IdP) registrerade i SWAMID.
Datum & tidOnsdagen den 1 februari kl. 10:00-12:00
PlatsZoom, https://sunet.zoom.us/j/66959995672?pwd=SEhDVUtHNnBzTEhJYXlRNnBtU3JkUT09
HandledarePål Axelsson, Paul Scott, Björn Mattsson och Johan Wassberg
Material

Inledande presentation - Rekommenderad attributrelease i SWAMID

Eventuellt övrigt material publiceras efter hackaton.

Rekommenderad attributrelease i SWAMID - Hur gör vi - 2022-10-22.pdf (Shibboleth sidor 6-16)