Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Syfte

SWAMID är en infrastruktur för att möjliggöra att användare kan använda inloggningen i sin egen organisation för att logga in i webbaserade tjänster i sin egen och i andra organisationer. För att detta ska fungera måste organisationens identitetsutgivare skicka attribut, dvs. information om användaren, till tjänsten.

Inom SWAMID har vi länge använt en metod som kallas entitetskategorier och nu inför vi stöd för nya GDPR-vänligare kategorier. SWAMID inför stöd för REFEDS nya entitetskategorier Personalized Access Entity Category, Pseudonymous Access Entity Category, Anonymous Access Entity Category och Data Protection Code of Conduct. Dessa ersätter SWAMIDs gamla entitetskategorier SWAMID Research and Education och SFS 1993:1153 som inte längre fungerar efter den 28 februari.

På detta hackaton konfigurerar vi tillsammans stöd i ADFS för entitetskategorierna samt de nya identitetsattributen pairwise-id och subject-id som i de nya entitetskategorierna ersätter attributen eduPersonTargetedId resp. eduPersonPrincipalName. Senaste versionen av ADFS Toolkit behövs för att de nya entitetskategorierna och attributen ska fungera. För er som ännu inte konfigurerat attributrelease av värden för SWAMIDs tilltisnivåer tillitsnivåer och REFEDS Assurance Framework i eduPersonAssurance kan vi även hjäpas hjälpas åt med detta också. Vid behov ingår också uppgraderingsstöd under hackatonet.

MålgruppDetta hackaton riktar sig till er som har en ADFS identitetutgivare (IdP) registrerade i SWAMID.
Datum & tidTorsdagen den 26 januari kl. 10:00-12:00
PlatsZoom, https://sunet.zoom.us/j/65070997766?pwd=WDhUOEdZL1A5YnJIKzFxZW5ZQ2xxUT09
HandledarePål Axelsson, Johan Peterson och Tommy Larsson
Material

Inledande presentation - Rekommenderad attributrelease i SWAMID

Ytterligare eventuellt material publiceras efter hakatonet.

...