Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Överföring av aktivitets-/tentamenstillfälle

Börja med att titta på vanliga frågor på Insperas supportsidor, se nedan.

  1. Om överföring lyckats men tentan ändå inte visas i Inspera, ta då kontakt med Inspera via deras Help Center
  2. Om överföring inte lyckats ta då istället kontakt med Ladoksupporten vid lärosätet

Överföring av studenter

Börja med att titta på vanliga frågor på Insperas supportsidor, se nedan.

  1. Om överföring lyckats men studenterna ändå inte visas i Inspera, ta då kontakt med Inspera via deras Help Center
  2. Om överföring inte lyckats ta då istället kontakt med Ladoksupporten vid lärosätet

Överföring av resultat

Tänk på att först kontrollera om överföringen lyckades. Det kan du göra i händelseloggen för tentan.

...