Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

OrganisationFörkortning
Stockholms universitetSU
LinnéuniversitetetLNU
Umeå universitet UMU
Jönköping University JU
VinnovaVinnova
Gymnastik- och idrottshögskolanGiH
Högskolan i BoråsHB
Linköpings universitetLIU
Högskolan i Gävle HiG
Blekinge Tekniska HögskolaBTH
Karlstads universitetKAU
Sveriges lantbruksuniversitetSLU
Kungliga biblioteketKB
Södertörns HögskolaSH
MittuniversitetetMIUN
Karolinska Institutet KI
Högskolan i SkövdeHiS
Kungliga KonsthögskolanKKH
Uppsala universitetUU
ChalmersChalmers
Högskolan i HalmstadHH
Malmö universitetMaU
KTHKTH
Göteborgs universitet GU
Lunds universitet LU
Mälardalens universitetMDU
Luleå tekniska universitetLTU
Röda Korsets HögskolaRKH
Högskolan DalarnaHDa
Högskolan VästHV
VetenskapsrådetVR
SMHISMHI