Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

För varje Team utses en eller flera Team administrators som i sin tur lägger till de Team members som ska ha tillgång till tjänsten och ger behörigheter. 
För ytterligare information, besök Sunets Forum och gå med i forumet för Sunet Tal-till-text. Inlogg med SSO krävs.