Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Här ser du Sunets planerade roadmap för Sunet Tal-till-text


BeskrivningStatus

Fortsatt kunddialog och utrullning av tjänsten

      2023

Webinarer

      Kontinuerligt

Samarbete om tjänsten med övriga nordiska NRENs 

    Påbörjat 2022,

fortsätter 2023

Onboarding nya kunder

      Kontinuerligt