Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Här ser du Sunets planerade roadmap för tjänsten Digital tentamen

BeskrivningVarförStatus

Arbeta med omvärldsbevakning och söka samarbete och erfarenhetsutbyte inom Norden och Europa

Att ta del av vad våra "systerorganisationer" i Norden och Europa arbetar med när det gäller liknande tjänster är en viktig del av vår omvärldsbevakning. Vi fortsätter att stärka samarbetet mellan oss och dela erfarenheter och arrangera möten och utbyte på olika nivåer.

Påbörjas 2023

Behovsfångst och smidig hantering av LIS-adaptern

Vi fångar upp lärosätenas behov för den LIS-adapter som Ladok och Inspera tagit fram som integrerar tjänsten med Ladok. Vi arbetar för att säkerställa att lärosätena får den hjälp de behöver av leverantören samt Ladok för att tjänsten ska rulla smidigt.    

 Påbörjas 2023

Börja förbereda upphandling

Nuvarande avtal går ut i december 2024 och vi kommer i slutet av 2023 att förbereda kommande upphandling

 Påbörjas Q4 2023