Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • KK-stiftelsen ansöker om godkännande för uppfyllande av SWAMID AL1
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner KK-stiftelsens ansökan om godkännande för tillitsnivå SWAMID AL1.

 • NORDUnet ansöker om godkännande för uppfyllande av SWAMID AL2
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven uppfylls och rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner NORDUnets ansökan om godkännande för tillitsnivå SWAMID AL2. Valter Nordh deltog inte i beslutet.

 • Umeå universitet ansöker om godkännande för uppfyllande av SWAMID AL3
  Efter granskning anser SWAMID Operations att kraven kommer att uppfyllas när Umeå universitet har uppdaterat användarreglerna så att de även beskriver användningen av fler inloggningsmetoder än lösenord. SWAMID Operations rekommenderar SWAMID Board of Trustees att godkänna ansökan med villkor att uppdateringen av reglerna genomförs innan de kan börja använda SWAMID AL3.

  Beslut: SWAMID Board of Trustees godkänner Umeå universitets ansökan om godkännande för tillitsnivå SWAMID AL3 med villkoret att Umeå universitet måste uppdatera sitt regelverk så att användarna avråds från att dela med sig av alla inloggningsfaktorer på samma sätt som de gör för lösenord idag innan SWAMID AL3 får användas.

  Uppdatering 2023-02-01: Villkor om uppdaterat regelverk är genomfört och de kan nu börja signalera SWAMID AL3.

Ännu ej godkända medlemsorganisationer

...