Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sunets forum för eduSign är primärt riktat till personer på organisationer som har ett avtal med Sunet att använda eduSign och som har något form av ansvar lokalt i relation till eduSign på den organisation de arbetar. På forumet postas bl.a. information om pågående arbete och notifieringar om uppdateringar av tjänsten.

https://status.sunet.se/

På Sunets statussida går det att se aktuell driftstatus. Där publicerar vi även information om planerade arbeten som påverkar funktionaliteten i eduSign tjänsten.

Vanliga frågor

Vilka kan använda eduSign?

...