Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

BeskrivningMål för införandeStatus
Testa & bestäm rätt konfiguration för 3:e Antispam-motorn Rspamd2023påbörjat
DLP - rapportera ifall personnr skickas ut externt2022Q4PoC klar
MISP - skapa plugin som drar nytta av vårt MISP-data, samt rapporterar IOC:er2022Q4klart
installera nya logui, samt anpassa2023Q2klart
PoC klar
Svenskt språkstöd2023Q3påbörjatinstallera Halon TOC (URL-Rewrite) PoC2023Q3klart
Mailfilter-ng prod (mailfilter-ng-*)

BeskrivningMål för införandeStatus

installera nya logui, samt anpassa

2023Q4påbörjat

Bättre elastic-loggning via httpbulk() plugin

2022Q3klart
Rapportering av FPs/FNs till Halon (+Rspamd) via SSO/webbservice2023påbörjat
installera nya logui, samt anpassa2023Q3påbörjat
installera Halon TOC (URL-Rewrite) för produktionbörjan av 2023Q4påbörjat
Svenskt språkstöd2023Q4
Övriga och ännu ej planerade önskemål

...

Historiska och avslutade punkter, både genomföra eller ej.

BeskrivningStatus

Migrera alla Halon-MTAer och testsystem från gamla IAAS plattformen, samt gör test/utv mer produktionslik (backend ska också clustras) för att allt ska kunna testas innan det rullas in i produktion

Avslutat & genomförd 2022Q1
Initial URL-proxy funktion integrerad, dels statiskt konfigurerbar (URL vitlista/svartlista), dels dynamiskt omskrivning via "reputation" (ZRD uppslag på avsändardomän och ev domännamn i URLer)Avslutat &  genomförd i etapper 2021-2022
Bättre Ratelimiting, dvs kunna sätta tidsbestämd blockeringAvslutat & genomfört 2022Q2
Förbättrad URLproxy (ytterligare reputation-uppslag på URLer)Avslutat & genomfört 2022Q2
Bättre elastic-loggning via httpbulk() pluginAvslutat & genomfört 2022Q3
installera Halon TOC (URL-Rewrite) för produktionAvslutat & genomfört 2023Q3