Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

När onboarding är gjort kan "Organization administrator" lägga till användare med samma behörighet och skapa Team.  Mer information under

"Administration - Set up"