Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: added valfrihetssystem 2018

...

eduID är en identitetsleverantör som ingår i Swamid. Identiteter i eduID är personliga och inte knutna till någon organisation. eduID erbjuder möjlighet till verifiering av identiteter mha e-legitimation som ingår i DIGGs Valfrihetssystem 2017 och 2018 samt med ett antal andra metoder inklusive brev till folkbokföringsaddress och verifiering av mobilabonemang. Verifierade identiteter uppnår motsvarande 800-63-3 IAL2.

...