Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

På grund av GDPR så är det inte lämpligt att använda studenters personnummer som ESI. För studenter så finns två andra nationella identifiererare identifierare som kan vara lämpliga att använda som bas för ESI, ExterntStudentUID från Ladok/NyA/Antagning.se respektive unikt id i eduID. Ett tredje alternativ är att skapa en lokalt ESI direkt kopplat till studentens identitetsutfärdare.

...

Info
titleRekommendation

För de lärosäten som använder Ladok rekommenderas att ExterntStudentUID i Ladok används för att bilda ESI. Fördelen med just denna variant är att studenten behåller samma ESI-värde även om de börjar studera vid annat lärosäte med förutsättning att även det nya lärosätet använder ESI från Ladok.

Denna variant går även använda för de lärosäten som inte använder Ladok utan då kan informationen men använder NyA/Antagning.se för antagning. Detta värde kan då hämtas från NyA/Antagning.se.

...

Note

Observera att värdet från ExterntStudentUID ska vara på samma form som i Ladok och från Ladok/NyA/Antagning.se , dvs ingen konvertering mellan gemener och versalerska vara skrivna med gemener (små bokstäver). Vissa verktyg får ut dessa i versaler (stora bokstäver) som då behöver konverteras till gemener.

Denna ESI kan användas på två sätt:

...

Note

Använd denna variant endast om inte ExterntStudentUID från Ladok (och NyA/Antagning.se) inte kan användas!

Varje användare vid ett lärosäte har en unik användaridentitet som aldrig återanvänds för annan individ (används normalt i eduPersonPrincipalName i SWAMID).

...