Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note

Använd denna variant endast om inte ExterntStudentUID från Ladok (och NyA/Antagning.se) inte kan användas!

Varje användare vid ett lärosäte har en unik användaridentitet som aldrig återanvänds för annan individ (används normalt i eduPersonPrincipalName i SWAMID).

...